Functieomschrijving

Woonzorgcentrum Zilverbos is op zoek naar nieuwe collega's om het zorgteam te versterken.

Het Woonzorgcentrum Zilverbos biedt kwaliteitsvolle totaalzorg in overleg met de bewoner en zijn of haar familie.

Deze kwaliteit wordt in grote mate bepaald door de inzet, motivatie en samenwerking van onze medewerkers. Daarom is het van groot belang dat onze medewerkers de juiste begeleiding, vorming of bijscholing en ook mogelijkheid tot overleg krijgen.

Als verpleegkundige in Woonzorgcentrum Zilverbos maak je deel uit van een multidisciplinair team bestaande uit andere verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesisten en animatoren. Dit team werkt binnen een leefomgeving van ongeveer 42 ouderen.

De hoofdtaak bestaat er in om de hulpbehoevende ouderen bij te staan bij hun dagdagelijkse beperkingen en bij te dragen tot een warme en gezellige atmosfeer.

Andere specifieke taken als verpleegkundige zijn het toedienen van medicatie, wondbehandeling, assistentie verlenen aan de dokter en contact onderhouden met de familie.

Profiel

Wij zoeken gemotiveerde collega’s die onze teams op de afdeling komen versterken.

Diploma

 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)
 • Prof. Bachelor Verpleegkunde
 • Prof. Bachelor Verpleegkunde: Geriatrische verpleegkunde
 • Hoger beroepsonderwijs (HBO) Geriatrische verpleegkunde (vroeger 4de graad beroepssecundair of gebrevetteerd)

 Jobgerelateerde competenties

 • Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
  Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, ...)
  De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
 • De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, ...)
  De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
  De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
 • Verpleegkundige zorg verlenen
  Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, ...)
  Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, ...)
 • Activiteiten: Ouderenzorg
 • Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan (opstaan, lopen, verzorging na een operatie, ...)
 • De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een zorgbehoefte, archivering, ...) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden

Persoonsgebonden competenties

 • samenwerken
 • nauwkeurig werken
 • flexibel zijn
 • omgaan met stress
 • sociaal vaardig zijn
 • plannen en organiseren

Werkervaring

Geen ervaring vereist

Aanbod

Zowel voltijdse als deeltijdse contracten

Verloning op basis van bestaande barema’s

Maaltijdcheques

Variabel uurrooster met vergoeding voor weekendwerk

Anciënniteitsverlof

Contract

Vast contract onbepaalde duur

Plaats tewerkstelling

Vzw Woonzorgcentrum Zilverbos
Bloemenboslaan 30
9060 Zelzate