Student verpleegkundigen of zorgkundigen voor nachtwerk

(visumnummer noodzakelijk)

Wij zoeken dringend nog studenten voor een vakantiejob in de zomer en weekendwerk.

Kandidaten mogen bellen naar het

nummer 09 311 30 00

of een e-mail sturen naar danny.sagaert@wzczilverbos.be

 

 

 

U kunt ook steeds spontaan solliciteren
Uw gegevens worden opgenomen in een databank
Mail uw gegevens naar Griet Verspeet.

Verwelkoming eerste stagedag

Je eerste dag mag je je aanmelden bij je dienstverantwoordelijke op de afdeling.
Je krijgt een korte rondleiding in de instelling (lockers, cafetaria,...).
Een badge kan bekomen worden aan het onthaal mits betaling van een waarborg (€ 7,5). Deze waarborg wordt uiteraard terugbetaald na inlevering van de badge op het einde van je stageperiode.

Jouw stagecontract

Dit kan je bezorgen aan Griet Verspeet om gehandtekend te worden. Je bent hiervoor zelf verantwoordelijk!

Verwelkoming op jouw afdeling

De dienstverantwoordelijke of mentor bespreekt met jou de stage-uren, pauzes, plaats waar je je kunt omkleden, ...

Kledijvoorschriften en hygiëne

Er wordt verwacht (net zoals bij het personeel) dat je een net voorkomen hebt. "Beroepskledij" moet proper zijn. Het dragen van juwelen wordt (net als bij personeel) niet toegelaten. Best is jouw juwelen niet op stage mee te brengen.
Lange haren worden steeds opgestoken en er wordt verwacht dat je aan de slag gaat met propere handen en kortgeknipte nagels (ziekteverwekkende kiemen kunnen overgedragen worden van de ene naar de andere bewoner via de handen van gezondheidswerkers). Gelnagels en nagellak is niet toegelaten.

Pauzes en middagmaal

Indien je wenst kan je via het onthaal een broodje bestellen of kan je zelf van thuis uit maaltijd meebrengen.

Vervoer

Je kunt de wagen gratis parkeren op de personeelsparking van de instelling.
Fietsplaatsen voor de stagairs zijn voorzien op de parking aan de personeelsingang.
De instelling is eenvoudig te bereiken met openbaar vervoer.

Gebruik GSM

Je maakt op de afdeling geen gebruik van jouw GSM-toestel (dus ook niet om sms-en te versturen).

Rookbeleid

In de instelling geldt een algemeen rookverbod. Er kan enkel gerookt worden tijdens de middagpauze.

Melden afwezigheid

Je bent zelf verantwoordelijk voor het melden van je afwezigheid (ziekte, familiale redenen,...) aan de dienstverantwoordelijke.

 Belangrijke telefoonnummers

 Algemeen nummer   09/311.30.00

Afdelingen

Afdeling Telefoonnummer Dienstverantwoordelijke
Zonnebloem  09 311 30 81 Sylvie Devisscher
Jasmijn  09 311 31 81 Peggy Blanckaert
Dahlia  09 311 32 81 Gerard Theeuwen