Beste bewoners en bezoekers

Wij verstaan dat jullie enorm veel vragen hebben en doen ons uiterste best om deze te beantwoorden. Hieronder zullen wij een antwoord formuleren op enkele vaak terugkerende vragen.

UPDATE: 08-01-2021

Beste bewoners en familie van bewoners,

Vooreerst willen we aan iedereen de allerbeste wensen overbrengen voor het nieuwe, hoopvolle jaar.

Gisteren ontvingen we vanuit het Vlaams Agentschap de mededeling dat de vaccinatie voor de bewoners die dit wensen, zal doorgaan op vrijdag 22 januari.

Alle bewoners zijn bevraagd en er is momenteel slechts 1 bewoner die het vaccin niet wenst te ontvangen.

Dezelfde dag zal ook de voltallige personeelsgroep de kans krijgen zich te laten vaccineren. Ook hier is iedereen erg enthousiast.

Het tweede vaccin is dan voorzien voor 3 weken later.

We zien samen hoopvol uit naar deze dag, alle voorbereidingen zijn getroffen.

Dit betekent natuurlijk nog niet dat vanaf die datum alle beschermingsmaatregelen kunnen weggelaten worden, we moeten blijven aandachtig zijn.

Maar het betekent wel dat de grote spanning en het onveiligheidsgevoel voor bewoners en personeel zal kunnen verminderen

 

actuele bezoekregeling (cfr.de richtlijnen van het Vlaams Agentschap):

 • 1 knuffelcontact per bewoner of per echtpaar
  • Moet geregistreerd zijn
  • Kan wisselen per 2 weken
  • Mag, maar moet niet, op kamer
  • Bezoek kan elke dag:
   • Voormiddag : 10.00u-11.00u
   • Namiddag: 13.30u-16.30u
  • Tijdens het weekend is enkel in de namiddag bezoek mogelijk                                                                                                                                      
 • 1 andere bezoeker per bewoner of per echtpaar
  • Moet geregistreerd zijn
  • Kan wisselen per 2 weken
  • Enkel in cafetaria en na reservatie via onthaal
  • Bezoek kan elke dag, enkel in de namiddag:
   • 13u30 tot 14 u: Zonnebloem
   • 14u30-15u15: afwisselend Jasmijn en Dahlia
   • 15u45-16u30: afwisselend Dahlia en Jasmijn

             WEEK 3: 18-24 januari

Bezoek week 3 

           

Uitzonderingen in specifieke situaties kunnen – na overleg – toegestaan worden. Maar om een onoverzichtelijke situatie te voorkomen, kan dit slechts uitzonderlijk.

Bezoekers die zich niet houden aan de regels, zullen worden aangesproken en desgevallend de toegang tot de instelling al dan niet tijdelijk worden ontzegd.

En als begin volgend jaar dan alle bewoners en personeel de kans krijgen om zich te laten vaccineren, kunnen we stilaan uitzien naar een geleidelijke terugkeer naar het gewone leven.In die hoopvolle gedachte kunnen we met z'n allen, bewoners, bezoekers en personeel, de moed putten om nog even door te gaan en uitzien naar een echt Nieuwjaar!

Nog even herhalen :

-          Het kapsalon is gesloten.

-          De pedicure mag niet meer langskomen. Indien om dringende medische redenen een voetbehandeling noodzakelijk is, moet deze              door een podoloog uitgevoerd worden.

-         De bewoner dient continu een mondmasker te dragen als er bezoek op de kamer is.

Alvast bedankt voor het correct naleven van de maatregelen. Dit komt ieders gezondheid en in het bijzonder deze van onze bewoners ten goede.

U ZAL ALTIJD PERSOONLIJK GECONTACTEERD WORDEN INDIEN DE TOESTAND VAN UW FAMILIELID SIGNIFICANT VERANDERT (voorbeeld koorts, in isolatie geplaatst, algemene achteruitgang, etc)

Wij vragen nogmaals aandacht voor goede persoonlijke hygiëne:

Was regelmatig je handen met water en zeep

Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak

Hoest of nies in je elleboogholte indien je geen zakdoek bij hebt.

Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

 

 

ACTIVITEITENKALENDER

Dahlia

Dahlia vorige weekDahlia komende week

Jasmijn

JasmijnJasmijn

Zonnebloem

ZonnebloemZonnebloem

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail