este bewoners en bezoekers,                                                                                                                                                                                      

25 juli 2020

Wij verstaan dat jullie enorm veel vragen hebben en doen ons uiterste best om deze te beantwoorden. Hieronder zullen wij een antwoord formuleren op enkele vaak terugkerende vragen.

UPDATE:

 • vanaf 25 juli zijn kamerbezoeken en buitenhuisbezoeken terug niet meer toegelaten
 • cafetariabezoeken worden uitgebreid

week 33 - 10 tot 16 augustus

Bezoeken week 33

 

Mogen wij op bezoek komen?

Er geldt een algemeen kamerbezoekersverbod. Indien u meent dat uw bezoek aan ons WZC absoluut noodzakelijk is, vragen wij u contact op te nemen met onze directeur en de situatie te schetsen. We moeten echter heel streng zijn en zullen dit slechts in uitzonderlijke situaties toelaten.

- Mogen bewoners het WZC verlaten?

Bewoners mogen de gebouwen van het woonzorgcentrum NIET verlaten. Indien men toch op eigen initiatief of op vraag van verwanten het WZC verlaat, wordt men bij terugkeer beschouwd als geïnfecteerd met Covid-19 (Corona-virus). Concreet: wie het woonzorgcentrum verlaat, zal na terugkeer 9 dagen geïsoleerd worden op de kamer.

- Wat met de was van bewonerslinnen die door familie of mantelzorgers wordt gedaan?

Hulp bij was van bewonerslinnen is geen geldige reden voor toegang tot het woonzorgcentrum.

Iedere weekdag (niet tijdens het weekend) tussen 11u00 en 17u00 kan bevuilde was opgehaald en proper bewonerslinnen afgegeven worden. We vragen een dag op voorhand de instelling (ONTHAAL) via mail of telefonisch hiervan te verwittigen. Deel mee op welke dag en welk tijdstip u zal langskomen.

VUILE WAS:

de medewerker stopt de was in een eerste plasticzak zonder het vuil linnen op te schudden en zonder de lucht uit de zak te duwen. Deze zak wordt gesloten en wordt in een tweede zak gestoken op naam van de bewoner. De medewerker past nadien handhygiëne toe.

de vuile zak wordt samengebracht aan het onthaal. Er wordt een tafel per afdeling voorzien!

instructies voor de familie:

 • de was niet opschudden bij het invoeren in de wasmachine
 • wassen op een zo hoog mogelijk programme (bij voorkeur 60 °)
 • de was bij voorkeur in de droogkast drogen
 • de propere was opbergen in een propere plasticzak en vervolgens in een tweede propere zak verpakken op naam van de bewoner
 • de plasticzakken van het vuile linnen niet hergebruiken
 • steeds handhygiëne toepassen 

PROPERE WAS:

 • de propere was wordt gedeponeerd op een aparte tafel per afdeling aan het onthaal
 • er wordt aanbevolen om de was gedurende 24 uur te laten staan vooraleer verdere verdeling gebeurt naar de afdeling en de kamer
 • de medewerker die de gewassen kledij aanneemt, haalt deze uit de buitenste zak en past handhygiëne toe
 • om praktische redenen kan de bevuilde was van de bewoners van Zonnebloem maar tegen 12 u naar het onthaal gebracht worden. Vroeger kan de was dus niet afgehaald worden
 • gelieve ook geen was op te hangen aan een kapstok. Deze is erg moeilijk te verhandelen

U ZAL ALTIJD PERSOONLIJK GECONTACTEERD WORDEN INDIEN DE TOESTAND VAN UW FAMILIELID SIGNIFICANT VERANDERT (voorbeeld koorts, in isolatie geplaatst, algemene achteruitgang, etc)

Wij vragen nogmaals aandacht voor goede persoonlijke hygiëne:

Was regelmatig je handen met water en zeep

Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak

Hoest of nies in je elleboogholte indien je geen zakdoek bij hebt.

Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

de directie

 

 

ACTIVITEITENKALENDER

Dahlia

Dahlia vorige weekDahlia komende week

Jasmijn

JasmijnJasmijn

Zonnebloem

ZonnebloemZonnebloem