Beste bewoners en bezoekers

07-09-2020

Wij verstaan dat jullie enorm veel vragen hebben en doen ons uiterste best om deze te beantwoorden. Hieronder zullen wij een antwoord formuleren op enkele vaak terugkerende vragen.

UPDATE:

Mogen wij op bezoek komen?

Op 16-10-2020 werden we gecontacteerd door de contacttracing met de melding dat een vaste bezoeker, naaste familielid van een bewoner van Zonnebloem, positief is getest.

Daarom zien we ons genoodzaakt, na ruggespraak met de burgemeester, PREVENTIEF en TIJDELIJK alle bezoek aan de instelling te verbieden en dit tot nader order.

Dinsdag 20.10.2020, zoals reeds was gepland, worden alle bewoners en personeelsleden getest, en afhankelijk van de resultaten van deze test, kan daarna opnieuw overwogen worden om de instelling open te stellen voor bezoek.

Ingevolge de nieuwe maatregelen uitgevaardigd door de overheid gisterenavond op de crisisvergadering, worden ook in de instelling bijkomende maatregelen genomen:

- de cafetaria wordt voor 4 weken gesloten

- bezoek, indien opnieuw toegelaten, zal beperkt worden tot 1 vaste persoon per bewoner

- bezoek kan enkel na registratie en uitsluitend in de polyvalente ruimte, voorlopig niet meer op de kamer

 Hopelijk kunnen we op deze manier het virus blijven buiten de instelling houden.

U ZAL ALTIJD PERSOONLIJK GECONTACTEERD WORDEN INDIEN DE TOESTAND VAN UW FAMILIELID SIGNIFICANT VERANDERT (voorbeeld koorts, in isolatie geplaatst, algemene achteruitgang, etc)

Wij vragen nogmaals aandacht voor goede persoonlijke hygiëne:

Was regelmatig je handen met water en zeep

Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afgesloten vuilbak

Hoest of nies in je elleboogholte indien je geen zakdoek bij hebt.

Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.

de directie

 

 

ACTIVITEITENKALENDER

Dahlia

Dahlia vorige weekDahlia komende week

Jasmijn

JasmijnJasmijn

Zonnebloem

ZonnebloemZonnebloem

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail