“De samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPS-project vzw Woonzorgcentrum Zilverbos” tussen de publieke partners, Gemeente Zelzate en OCMW Zelzate en de private partners vzw Sint-Lucas Zelzate en vzw Veilige Have Zelzate werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd en is op 1 januari 2016 in voege getreden.

Het bestuur van het woonzorgcentrum is in handen van de vzw Woonzorgcentrum Zilverbos. De Raad van bestuur heeft als opdracht om, samen met de directie en in een intense samenwerking en overleg met alle medewerkers, een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan alle bewoners.