Het project 'BLOEMENBOS' is gelegen op dezelfde campus van het nieuwe wzc Zilverbos en de polikliniek Sint-Lucas. Het ligt op

een wandelafstand van het centrum van Zelzate.

In de directe buurt zijn er winkels en een bushalte. Ook met de wagen is het vlot bereikbaar.

Het is een afgesloten geheel met voldoende aandacht voor een groene, rustgevende omgeving.

De woningen zijn volledig rolstoelwagen toegankelijk en er zijn ondergrondse parkings voorzien.

De assistentiewoningen variëren tussen de 75m² en 125m² en hebben elk een afzonderlijk
privéterras. De flats op het gelijkvloers zijn voorzien van een privétuintje.

Alle assistentiewoningen worden te koop aangeboden. Indien de eigenaar opteert om de flat
niet zelf te bewonen, dan staat de vzw in voor de verhuur tegen een vast rendement.

Realisatie voorzien oktober 2018, start verkoop juni 2016.

Voor alle info: 09-374 95 11 of assistentiewoningen@veiligehave.beHet woonzorgcentrum Zilverbos is een vereniging zonder winstoogmerk die instaat voor de zorg aan valide, zorgbehoevende en zieke ouderen, ongeacht hun godsdienstige, filosofische of politieke overtuiging of hun sociale of culturele achtergrond.

De hoofopdracht is het aanbieden, tegen betaalbare prijzen , van kwaliteitsvolle totaalzorg in overleg met de bewoner en zijn/haar familie. Het gaat niet alleen om huisvesting maar ook om begeleiding en verpleegkundige, medische en paramedische zorg.

Respect voor de eigen keuze en de privacy van de bewoner staat vooraan.

De motivatie, inzet en samenwerking van de medewerkers , bepalen in grote mate de kwaliteit van de dienstverlening. Door aangepaste begeleiding, constructief overleg, bijscholing en vorming, worden aan alle medewerkers kansen geboden om hun mogelijkheden verder te ontplooien en om arbeidsvreugde te vinden in de uitoefening van hun opdracht .

Vrijwilligerswerking is een belangrijke pijler binnen het woonzorgcentrum.

Zilverbos wil een open instelling zijn en de socio-culturele integratie met de omgeving bevorderen. Het wil in de gemeente een actieve rol spelen in het aanbieden van zorg voor senioren en streeft naar een maximale samenwerking met de thuiszorgorganisaties en andere externe zorgverleners.

In de toekomst wil Woonzorgcentrum Zilverbos blijven inspelen op nieuwe noden en ontwikkelingen in de ouderenzorg.

WZC Zilverbos vzw beschikt over:

  • een rust-en verzorgingstehuis van 120 woongelegenheden, waaronder een beveiligde afdeling.
  • 4 kamers voor kortverblijf van maximum 2 maand
  • Vanaf september 2016: een centrum voor dagverzorging, bedoeld voor thuiswonende, al of niet zorgbehoevende senioren.

Kom gerust een kijkje nemen,
Het Zilverbos team

“De samenwerkingsovereenkomst aangaande het participatieve PPS-project vzw Woonzorgcentrum Zilverbos” tussen de publieke partners, Gemeente Zelzate en OCMW Zelzate en de private partners vzw Sint-Lucas Zelzate en vzw Veilige Have Zelzate werd door de Vlaamse Overheid goedgekeurd en is op 1 januari 2016 in voege getreden.

Het bestuur van het woonzorgcentrum is in handen van de vzw Woonzorgcentrum Zilverbos. De Raad van bestuur heeft als opdracht om, samen met de directie en in een intense samenwerking en overleg met alle medewerkers, een betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan alle bewoners.